"Dette måtte bare bli et fint område"

Arkitekten for Påskedagsheia la sin sjel i utformingen av boligområdet. Med god grunn, kan man si. Det nye boligfeltet ligger nemlig i Finlay Grant Briggs nærmeste nabolag. Fra hagen sin på Nedenes ser han rett opp mot Påskedagsheia. Det ble ekstra viktig å tegne et boligområde som glir fint inn i terrenget.

Grant Briggs er fra Skottland men traff ei norsk jente. Sammen slo de seg ned på Nedenes, hvor kona er født og oppvokst. Til daglig jobber han som arkitekt i rådgivningselskapet Rambøll i Arendal.

Grant Briggs er blitt glad i det grønne, bølgende landskapet på Nedenes. Her møtes by og land. Påskedagsheia hever seg grønn og vakker overdet flate landskapet og er et stykke urørt natur midt i et område preget av tilflytning og høy byggeaktivitet.

- Utformingen av området og boligene i Påskedagsheia har blitt et spesielt prosjekt for meg. Jeg har jobbet sent og tidlig for å få det så bra som mulig. Området fortjener en skånsom og estetisk utbygging, der man viser respekt for omgivelsene, sier Grant Briggs.

Materialvalg

Arkitekten har jobbet for å få en naturlig overgang mellom det regulerte området og omgivelsene, slik at skogen og naturlig terreng sklir mest mulig inn i boligområdet.

- Påskedagsheia er veldig synlig fra flere steder, så vi har jobbet med plassering av de nye bebyggelser, slik at de ikke danner fremmedesilhuetter, sier han.

Fasadene spiller på farger man finner igjen i naturen og omgivelsene. Boligene er dessuten utformet med ulike takvinkler for å skape variasjon og tilpasning til landskapet.

- Jeg mener at kvadratiske boliger med flatt tak vil ha vært et feil valg for dette området.

Nedenes er et landlig område der husene har møne og skråtak. Jeg har forsøkt å skape en moderne versjon av den tradisjonelle byggestilen som preger området, sier Grant Briggs.

Fellesskap

Påskedagsheia får en miks av eneboliger og leiligheter som kan passe for de fleste; unge og eldre, barnefamilier, par og mennesker som boralene. Grant Briggs er opptatt av at naboer skal få gode relasjoner, og har sørget for innbydende fellesarealer som gjør det lett for folk å treffes.

– Jeg er inspirert av ideen om den moderne landsbyen, der boliger vender seg mot naturlige tun. De må være utformet slik at beboerne får eierskap til dem og bruker dem.

– Bilene skal ikke få dominere i Påskedagsheia. Mest mulig av parkeringsarealet er derfor plassert under bakken, sier Grant Briggs.

- Påskedagsheia har vært et spesielt prosjekt for meg, ikke minst fordi jeg selv bor i nabolaget, sier Finlay Grant Briggs, arkitekt i rådgivningselskapet Rambøll i Arendal.

Til toppen